• Bồn trộn bê tông thương phẩm 1m3, 2m3, 3m3, 5m3,7m3…

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến là một đơn vị cơ khí sản xuất chuyên nghiệp các loại máy xây dựng được thành lập ngày 05/11/2001 do Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh số 0600296334 hoạt động tại địa bàn huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Công ty chúng tôi từ một cơ sở nhỏ, sản xuất thụ động, việc làm chưa ổn định, sau gần 20 năm đi vào hoạt động sản xuất đến nay Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn uy tín trên cả nước.

Tin tức

Sản phẩm